Tahy postav

Spousta by jich měla bejt sebevysvětlujících. Například umožňujou hráči házet +jiná vlastnost, když jeho postava provádí nějakej základní tah, nebo měněj zranění, kerý postava způsobuje, nebo postavě dávaj speciální pancíř. Přímočarý.

Tady sou moje poznámky pro ty ostatní.

Spasitelský tahy

Spasitel si vybere 2 z těhle:

Šestej smysl: Když otevřeš svůj mozek psychickýmu maelströmu světa, hoď si +našrocenost namísto +úchylnost.

Ošetřovna: Máš ošetřovnu, dílnu s lékařským vybavenim, drogovou laborkou a dvěma pomocníkama (třeba Shigusa a Mox). Když sem dostaneš pacienty, tak na nich můžeš pracovat jak fixer na technice (viz).

Pro detaily se mrkni na dílny v kapitole Krámy na str. 240.

Pomocníci na ošetřovně můžou zahrnovat HP i VP. Shigusa a Mox sou jen návrhy men – pokud už máš vhodný VP, tak tam klidně dej ty.

Profesní soucit: Můžeš se rozhodnout házet +našrocenost místo +Hx, když pomáháš někomu, kdo si hází.

Milost bojiště: Když nebojuješ, ale staráš se o lidi, tak dostaneš +1pancíř.

Na rozdíl od tahů „dostaneš pancíř“ u několika jinejch postav, tenhle se přičítá ke skutečnýmu pancíři, kterej spasitel nosí.

Léčivej dotyk: Když se dostaneš holejma rukama na kůži zraněný osoby a otevřeš k ní svůj mozek, hoď si +úchylnost. Na 10+ vyléčíš jeden dílek. Na 7-9 vyléčíš jeden dílek, ale jednáš pod palbou pacientova mozku. Pokud selžeš: zaprvý dotyčnýho neuzdravíš. Zadruhý si otevřel svůj i jeho mozek psychickýmu maelströmu, bez přípravy nebo ochrany. Ty a tvůj pacient, pokud to je hráčská postava, to vyhodnoťte, jako byste provedli tenhle tah a selhali v hodu. Pro pacienty náležící MC je jejich prožitek a osud na volbě MC.

Pro detaily se mrkni na kapitolu o zranění a léčení na straně 202.

Když dostaneš příležitost otevřít psychickýmu maelströmu světa mozek některý VP – hej, napal to. Tohle je příležitost rozbít materii světa a ukázat, jak hrozný věci fakt sou.

Dotčenej smrtí: Když je někdo v tvý péči v bezvědomí, můžeš ho použít pro věštění. Když v tvý péči někdo umře, tak můžeš použít jeho tělo pro věštění.

Věštění je okrajovej tah, kterej ti umožňuje dělat nějaký hlubší věci s psychickym maelströmem světa. Mrkni na kapitolu o okrajových tazích na straně 162.

A tady je spasitelův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, tak se tvý Hx k daný postavě na tvý kartě ihned zvýší na +3 a její Hx k tobě se na její kartě zvýší o +1. Pokud se tím její Hx k tobě dostane na +4, tak si ho místo toho normálně vrátí na +1 a zaznamená si zkušenost.

Tohle se přirozeně stane během sezení, takže to je navíc k základním tahům konce sezení.

Pokud má spasitel sex s VP, tak to nemá žádnej mechanickej efekt.

Borcovský tahy

Borec si vybere 2 z těhle:

Nebezpečnej & sexy: Když vejdeš do nabitý situace, hoď si +šukatelnost. Na 10+ získáš převahu 2. Na 7-9, převahu 1. Utrať převahu 1 za 1 za oční kontakt s přítomnou VP, která zmrzne nebo ucukne a neni schopná akce, dokud ji nepropustíš. Při selhání tě tví nepřátelé okamžitě rozpoznaj jako hlavní hrozbu.

Když borec udělá něco jako, nevim, že přeskočí z jednoho auťáku na druhej nebo hodí nějakýmu týpkovy mačetu do xichtu, tak můžeš trvat na tom, že při tom přerušil oční kontakt. V nejasnejch případech můžeš borce pro udržení očního kontaktu nechat jednat pod palbou.

Ledovej chlad: Když na VP použiješ násilí, hoď si +klídeček místo +machrovina. Když použiješ násilí vůči postavě jinýho hráče, hoď si +Hx namísto +machrovina.

Bez milosti: Když způsobíš zranění, způsob +1zranění.

Vidiny smrti: Když deš do bitvy, hoď si +úchylnost. Na 10+ označ jednoho člověka, co umře, a jednoho, co přežije. Na 7-9 označ jednoho člověka, co umře, NEBO jednoho, co přežije. Nejmenuj hráčskou postavu; jmenuj jen VP. MC zařídí, aby se tvoje vize naplnila, pokud to je jen trochu možný. Při selhání uvidíš svou vlastní smrt a během celý bitvy budeš mít -1.

Tenhle tah je milostnej dopis od hráče. Raduj se a buď vděčnej. A zabíjej, zabíjej, zabíjej.

„Během celý bitvy budeš mít -1“ znamená, jak očekáváš, že si hráč odečte 1 od každýho jednoho hodu, kterej během bitvy provede.

Perfektní instinkty: Když jsi přečet nabitou situaci a jednáš na základě odpovědí od MC, dostaneš +2 místo +1.

Nemožný reflexy: Způsob, kterym se pohybuješ bez zátěže, se počítá jako pancíř. Pokud si nahej nebo téměř nahej, máš 2-pancíř; pokud máš na sobě nepancéřovej vohoz, 1-pancíř. Pokud máš na sobě pancíř, tak místo toho počítej ten.

A tady je borcovskej sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, zruš sexuální tah druhý postavy. Ať je to cokoliv, prostě se to nestane.

Například, když maj sex baron a borka, tak baron borce nedá žádnej dárek; když má sex jezdkyně a borec, tak si jezdkyně nemusí házet +klídeček; když maj sex fixer a borka, tak fixer nedostane možnost jí přečíst.

Když má borec sex s VP, tak to nemá žádnej mechanickej efekt. Ehm. Pořád. Ani tehdy. Taky ne.

Psychoušský tahy

Psychouš si vybere 2 z těhle:

Nepřirozený uchvácení chtíčem: Když zkoušíš někoho svýst, hoď si +úchylnost místo +šukatelnost.

U VP tomuhle tahu rád dávám nemechanický dlouhodobý efekty odpovídající jeho názvu. Stejně se na ně už dívám přes zaměřovač, ne? Takže nechat psychouše úplně změnit jejich sexuální sklony neni nijak přehnaný.

Všední mozková citlivost: Když chceš někoho přečíst, hoď si +úchylnost namísto +našrocenost. Tvoje oběť tě musí bejt schopná vidět, ale nemusí s tebou interagovat.

Nepřirozeně triviální mozkový naladění: Dostaneš +1 úchylnost (úchylnost +3)

Protože maj psychouši už beztak úchylnost+2, +1úchylnost jim dá úchylnost+3. Když si tenhle tah ale vezme někdo jinej, tak jim to nedá úchylnost+3, dá jim to jen +1 k jejich aktuální úchylnosti do maxima úchylnost+3.

Hlubokej mozkovej sken: Když máš čas a si k někomu fyzicky blízko – vzájemně, jako když se objímáte, nebo jednostranně, jako když je někdo přivázanej ke stolu – tak ho můžeš přečíst mnohem hloubějc než normálně. Hoď si +úchylnost. Na 10+, převaha 3. Na 7-9, převaha 1. Při čtení utrať převahu, abys hráči postavy položil otázky, 1 za 1:

 • Co byl nejhorší zážitek tvý postavy?
 • Co tvoje postava touží, aby jí bylo odpuštěno, a kym?
 • Jaký rány tvoje postava skrejvá?
 • Co sou mentální a duševní slabiny tvý postavy?

Při selhání cíli způsobíš 1-zranění (pr), aniž bys z toho cokoliv získal.

Tyhle otázky sou dobrý, i když někdo otevře svůj mozek psychickýmu maelströmu světa a ty se ho chceš zeptat na něco intimního.

Přímej mozkovej šepot: Můžeš si hodit +úchylnost, abys získal efekty použití násilí, aniž bys použil násilí. Tvá oběť tě musí bejt schopná vidět, ale nemusí s tebou interagovat. Pokud tě tvoje oběť přiměje jednat, tak se tvoje mysl počítá za zbraň (1-zranění pr nablízko hlasitá-volitelně).

Hlasitá-volitelně znamená, že se hráč rozhodne, jestli chce, aby byla hlasitá, nebo ne, případ od případu. Pokud se rozhodne pro hlasitou, tak všechny zvuky vydává oběť.

Mozkový loutkařský provázky: Když máš čas a si k někomu fyzicky blízko – opět, vzájemně či jednostranně – můžeš mu do hlavy vložit příkaz. Hoď si +úchylnost. Na 10+, převaha 3. Na 7-9, převaha 1. Kdykoliv chceš, bez ohledu na okolnosti, můžeš utratit svojí převahu 1 za 1:

 • Způsob 1-zranění (pr)
 • Uděl cíli okamžité -1

Když tvůj příkaz splní, tak se to počítá za celou zbejvající převahu. Při selhání cíli způsobíš 1-zranění (pr), aniž bys z toho cokoliv získal.

Protože si za VP nikdy neházíš, tak okamžité -1 je možnost jen pro HP. VP může psychouš jen zranit.

Pr znamená průrazný, takže když tenhle tah způsobí zranění, tak ignoruje pancíř.

A tady je psychušův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, tak jí automaticky provedeš hlubokej mozkovej sken, ať už tenhle tah máš, nebo ne. Hoď si +úchylnost jako normálně, nicméně otázky, na který ti hráč druhý postavy odpoví, zvolí MC.

Tenhle tah se použije, i když má psychouš sex s VP.

Dvoukolácký tahy

Dvoukolák dostane oba následující:

Alfa smečky: Když chceš svůj gang k něčemu donutit, hoď si +machrovina. Na 10+ všechny 3, na 7-9 si zvol 1:

 • Udělaj, co chceš (pokud toto nezvolíš, tak odmítnou)
 • Nijak se o to nervou (pokud toto nezvolíš, tak se rvou)
 • Nemusíš nikoho měnit v exemplární příklad (jinak musíš)

Pokud selžeš, tak tě někdo v gangu vyzve, tak cvičně nebo se vší vážností, o tvoje místo alfy.

Pro pravidla o používání gangů jako zbraní se podívej na kapitolu o zranění a léčení na straně 212 a pro detaily ohledně gangů na kapitolu pro Krámy na straně 242.

„Když chceš svůj gang k něčemu donutit“, ne „když vydáváš rozkaz“. Většinu času by měl gang následovat rozkazy svýho alfy i bez tohodle tahu. Tenhle tah je pro rozkazy, který rozporujou instinkty gangu nebo jeho silný sobecký zájmy

Pokud se o to gang hádá, tak máš jako MC volbu: (1) shrň boj. Prostě způsobí zranění jako normálně podle svejch zbraní a tvýho pancíře (můžeš se rozhodnout, že svý zbraně nepoužijou naplno, pokud si situace neřiká o tvrdou bitvu). Nebo (2) boj přibliž a odehraj ho naplno s dvoukolákem provádějícim tahy a gangem provádějícim tahy a s následkama všech tahů, který někdo provede.

Tak nebo tak, kapitola o Zranění a léčení s detailama je na straně 212.

Pokud se dvoukolák rozhodně z někoho udělat exemplární příklad, tak to znamená, že mu způsobí zranění jako normálně, podle svojí zbraně a pancíře člena gangu. Ale mělo by to bejt fakt dost na to, aby to působilo jako příklad.

Jen abysme si to urovnali: Na 7-9 si hráč může vybrat: (1) udělaj co chceš, potom, co se o to porvou a v boji z tebe vytlučou duši, ale ty z někerýho z nich uděláš odstrašující příklad; (2) neudělaj, co chceš, ale ty z jednoho z nich uděláš odstrašující příklad, a tak tě nikdo nezmlátí; (3) z nikoho neuděláš exemplární příklad, takže tě zmlátěj a neudělaj, co chceš.

Že tě někdo vyzve, i se vší vážností, neznamená, že z toho udělá svůj životní cíl. Znamená to jen, že někdo zcela vážně zpochybní autoritu postavy.

Mizerný zloději: Když přiměješ svůj gang, aby zkusil něco najít po kapsách a sedlovejch brašnách, hoď si +machrovina. Musí to bejt něco dost malýho, aby se to tam vešlo. Na 10+ se náhodou ukáže, že to někdo z vás má – nebo něco dost podobnýho. Na 7-9 má někdo z vás něco podobnýho, pokud to neni hi-tech – v tom případě smůla. Při selhání někdo z vás něco takovýho míval, ale zjevně mu to nějakej šmejd ukrad.

Ujistit se, že poškozená strana – okradenej VP člen gangu – zmíní, kdo mu to určitě ukrad. Nebo aspoň někoho. Víš jak, v podstatě kohokoliv.

„A sakra, pamatuješ toho šmejda, jak se menoval? Bran? Hajzl to musel šlohnout, když sme u něj parkovali. Měli bysme mu zpravit ciferník.“ (Branův hráč: „Cože sem? Ale s tim já… kurva!“)

Mezitim by ses měl taky rozhodnout, kdo to skutečně ukrad.

A tady je dvoukolákův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, tak si na své kartě ihned přepíše svý Hx s tebou na +3. Taky si zvolí, zda si ty na svý kartě změníš svý Hx k ní o -1 nebo o +1.

Když má dvoukolák sex s VP, tak to nemá žádnej mechanickej efekt.

Jezdecký tahy

Jezdec si zvolí 2 z těhle:

Bojovej jezdec: Když použiješ svoje vozidlo jako zbraň, způsob +1zranění. Když způsobíš v-zranění, přidej +1 k hodu svýho cíle. Když schytáš v-zranění, vem si -1 ke svýmu hodu.

Pravidla pro používání tvýho vozidla jako zbraně a pro v-poškození sou v kapitole Bojový tahy pod Silniční válkou, strana 176, a v kapitole pro Zranění a léčení, strana 213.

Voči na východu: Jmenuj svojí únikovou cestu a hoď si +klídeček. Na 10+ unikneš. Na 7-9 můžeš jít nebo zůstat, ale pokud pudeš, tak tě to bude něco stát: něco necháš za sebou nebo vemeš něco s sebou, MC ti řekne co. Při selhání zůstaneš zranitelnej na půlce cesty pryč.

„Vemeš něco s sebou“ znamená, že jezdec na cestě ven schytá zranění. Schytá určení zranění: zbraň nepřítele mínus vlastní pancíř. Může to znamenat i vzít s sebou nějakou osobu, jako „Dostanu tě skrz ty dveře, ale musíš mě vzít s sebou.“

„Zůstaneš zranitelnej“ je jen zase jinej obrat pro „MC, můžeš udělat svůj tah, a tak tvrdej a přímej, jak jen chceš.“

Voko na počasí: Když otevřeš svůj mozek psychickýmu maelströmu světa, hoď si +klídeček namísto +úchylnost.

Reputace: Když se potkáš s někym důležitym (řekni si sám), hoď si +klídeček. Při úspěchu o tobě už slyšel a ty si řekneš, co to bylo; MC na to adekvátně zareaguje. Na 10+ si pro jednání s dotyčnym vezmeš +1 na příště. Při selhání o tobě slyšeli, ale MC řekne, co to bylo.

Tenhle tah neučiní nikoho důležitym v absolutnim významu, jen to říká, jestli jezdec dotyčnýho za důležitýho považuje.

Pokud jezdec nějak použije tenhle tah na jinou HP, tak její reakci samozřejmě rozhodne hráč a ne MC.

Šílenec: Když se vrhneš přímo do nebezpečí bez nějaký zálohy, dostaneš +1pancíř. Pokud zrovna vedeš ňákej gang nebo konvoj, tak ten dostane taky +1 pancíř.

Tenhle speciální pancíř se přidá k jakýmukoliv skutečnýmu pancíři, kterej má jezdec na sobě, kterej poskytuje jeho auto nebo gang, popř. konvoj, kterej ho provází.

Sběratel: Dostaneš 2 další káry (vlastní popis).

Hráč si tyhle další auta popíše pomocí pravidel pro tvorbu aut, jak sou popsaný v jeho příručce. Sou i v týhle knížce v kapitole pro Krámy na straně 236.

Moje další kára je tank: Dostaneš speciální bitevní vozidlo (dohodni si ho s MC)

Pravidla pro tvorbu specializovanejch bitevních vozidel nejsou v příručce, takže je máš tady:

Vytvoř vozidlo jako normálně a zvol 2:

 • +1 bitevní možnost (+1rychlost, +1ovládání, +1hmotnost, nebo +1pancíř)
 • Namontovaný kulomety (3-zranění nablízko/nadálku plošný špinavý)
 • Namontovanej granátomet (4-zranění nablízko plošný špinavý)
 • Beranidlo nebo nárazový bodce (jako zbraň vozidlo způsobí +1zranění)
 • Namontovanej .50 kulomet (5-zranění nadálku plošný špinavý)
 • Namontovaná plošina nebo postroj (+1 na pokusy přeskočit z tohodle vozidla na jiný)
 • Tyhle pravidla sou i v kapitole pro Krámy na straně 236.

A tady je jezdcův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, hoď si +klídeček. Na 10+ klídek a pohoda. Na 7-9 jim na jejich kartě přidej +1 Hx k tobě, ale sám si k nim na své kartě dej -1 Hx. Při selhání to odneseš: dej si průběžný -1, dokud neukážeš, že to jako není, že by tě druhá postava vlastnila, nebo tak něco.

MC, ty seš soudce toho, jestli to postava ukázala. Pamatuj si, že tvoje úloha je činit Apokalyptickej svět realistickej a životy postav zajímavý, ne nechávat hráče proskakovat stupidníma obručema.

Tenhle tah se použije, i když má jezdec sex s VP, ale 7-9 se počítá jako 10+.

Magorský tahy

Magor si vybere 3 z těhle:

Zocelenej bojem: Když jednáš pod palbou, nebo když stojíš na stráži, hoď si +machrovina místo +klídeček.

Seru na to: Jmenuj svojí únikovou cestu a hoď si +klídeček. Na 10+ unikneš. Na 7-9 můžeš jít nebo zůstat, ale pokud pudeš, tak tě to bude něco stát: něco necháš za sebou nebo vezmeš něco s sebou, MC ti řekne co. Při selhání zůstaneš zranitelnej na půlce cesty pryč.

„Vezmeš něco s sebou“ znamená, že magor na cestě ven schytá zranění. Schytá určený zranění: zbraň nepřítele mínus vlastní pancíř. Může to znamenat i vzít s sebou nějakou osobu, jako „Dostanu tě skrz ty dveře, ale musíš mě vzít s sebou.“

„Zůstaneš zranitelnej“ je jen zase jinej obrat pro „MC, můžeš udělat svůj tah, a tak tvrdej a přímej, jak jen chceš.“

Bitevní instinkty: Když v boji otevřeš svůj mozek psychickýmu maelströmu světa, hoď si +machrovina místo +úchylnost.

Totálně cáklej: Vem si +1machrovina (machrovina +3).

Protože maj magoři už beztak machrovinu+2, +1machrovina jim dá machrovinu+3. Když si tenhle tah ale vezme někdo jinej, tak jim to nedá machrovinu+3, dá jim to jen +1 k jejich aktuální machrovině do maxima machrovina+3.

Připravenej na neodvratný: Máš suprově vybavenou a velmi kvalitní lékárničku. Počítá se jako spasitelský vybavení (viz) s kapacitou> 2-kusy.

Spasitelský vybavení viz kapitola Krámy na straně 233.

Krvelačnej: Kdykoliv způsobíš zranění, způsob +1zranění.

NĚKDO, S KYM NEVYMRDÁVÁŠ: V boji se počítáš jako malej gang s hodnocenim zranění a pancíře podle svýho vybavení.

Tohle se očividně vztahuje na jakejkoliv bitevní tah, co magor provede, ale vztahuje se to i na jednání pod palbou a použití násilí.

A tady je magorův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, vem si +1 na příště. Pokud chceš, tak si další postava taky vezme +1 na příště.

Pamatuj, že +1 na příště znamená, že si přidaj 1 k právě jednomu následujícímu hodu. Tenhle tah funguje i pro případy, kdy má magor sex s PV, ale PV si očividně nemůže vzít +1 na příště.

Baronský tahy

Baron dostane oba následující tahy:

Vůdcovství: Když musíš nařídit svýmu gangu postup, přeskupení, držení pozice, udržení disciplíny nebo je přimět, aby u něčeho hejbli prdelí, hoď si +machrovina. Při úspěchu to udělaj. Při 10+ se na to vrhnou; vem si +1 na příště. Při selhání to udělaj, ale pozdějc si to budou chtít vyřikat.

Pokud se baronovy rozkazy týkaj jeho gangu, jako používání násilí nebo chození do bitvy, tak by si měl nejdřív hodit vůdcovství, aby se případně +1 na příště počítalo k tomuhle tahu. Pokud jeho rozkazy nezahrnujou tah, tak si těch +1 na příště prostě přidá k čemukoliv dalšímu.

Při selhání se ujisti, že se k tomu gang v budoucnu vrátí.

Bohatství: Když je tvoje država zabezpečená a tvé vedení nikdo nerozporuje, tak si na začátku sezení hoď +machrovina. Na 10+ máš na ruce po zbytek sezení přebytek. Na 7-9 máš přebytek, ale zvol si 1 nedostatek. Při selhání je tvoje država ohrožená nebo je tvoje vláda zpochybněná – tvoje država je v nedostatku. Konkrétní hodnoty tvého přebytku a nedostatku závisí na tvé državě, jak je uvedeno dále.

Přirozeně nech barona, ať si tenhle hod hodí na začátku prvního sezení.

Není ok začít sezení s tím, že je baronova država náhle nejistá nebo jeho vláda zpochybněná, když na konci předchozího sezení nebyla. Takový věci se můžou dít jenom – a měly by se dít jenom – během sezení.

Mrkni na kapitolu Krámy na stranu 248 pro detaily ohledně držav, jejich přebytků a nedostatku.

A tady je baronův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, tak jí můžeš dát dárky v hodnotě 1-barteru, aniž by tě to něco stálo.

Nesejde na tom, jak zpustošená država je, vždycky se najde nějakej 1-barter, co může baron dát jako dárek. Jako MC můžeš nicméně trvat na tom, aby to baron popsal jako něco uvěřitelnýho.

Pro seznam věcí v hodnotě 1-barter mrkni na kapitolu Krámy na stranu 224.

Tenhle tah funguje i v případě, že má baron sex s VP.

Sektářský tahy

Sektář dostane tenhle tah:

Hojnost: Bohatství, přebytek a nedostatek všechny závisej na tvejch následovnících. Na začátku každýho sezení si hoď +hojnost. Na 10+ maj tví následovníci přebytek. Na 7-9 maj přebytek, ale zvol si 1 nedostatek. Při selhání maj nedostatek. Pokud jejich přebytek uvádí barter, jako 1-barter nebo 2-barter, tak to je tvůj osobní podíl, kterej můžeš utratit na svůj životní styl nebo na cokoliv se ti zlíbí.

Přirozeně nech sektáře, ať si na tenhle tah hodí na začátku prvního sezení.

Hojnost je vlastnost, kterou maj následovníci. Používá se jen pro tenhle tah. Pro detaily ohledně následovníků a jejich přebytku a nedostatku se podívej na kapitolu Krámy na straně 248.

Dál si sektář vybere 2 z těhle:

Šílenství: Když kážeš pravdu davu, hoď si +úchylnost. Na 10+, převaha 3. Na 7-9, převaha 1. Utrať převahu 1 za 1 abys dav přiměl:

 • Najít a předvést lidi, o který stojíš.
 • Přinést a předložit ti všechny svoje cennosti.
 • Se sjednotit a bojovat pro tebe jako gang (2-zranění 0-pancíř odpovídající velikost).
 • Propadnout orgiím nekontrolovanejch emocí: šukání, bědování, boji, sdílení, oslavám, čemukoliv se ti zlíbí.
 • Vrátit se poklidně zpět ke svejm životům.

Při selhání se dav obrátí proti tobě.

MC, je na tobě, abys posoudil, jestli sektář káže pravdu davu. Pamatuj, že tvoje agenda je činit Apokalyptickej svět skutečnej a životy postav zajímavý, NE zachovávat status quo ani život, důstojnost nebo sebe-obraz tvejch VP.

Pokud sektář přiměje dav najít a předvést lidi, tak musí jít o lidi, který sou v dosahu davu, a musí jich bejt tak málo, aby je dav zvládnul přemoct. Jinak můžeš říct, že dav odmítne nebo že oběť odolala; to nicméně nespotřebuje sektářovu převahu.

Pro velikost davu, 10-25 lidí je malej dav, 25-50 je střední a víc jak 50 je velkej.

Pokud je dav náhodou gang nebo zahrnuje gang, tak můžeš místo vlastností popsanejch u tahu použít vlastnosti gangu.

Charismatickej: Když se pokusíš někoho zmanipulovat, hoď si +úchylnost namísto +šukatelnost.

Totální cvok: Vem si +1úchylnost (úchylnost+3).

Protože maj sektáři už beztak úchylnost+2, +1úchylnost jim dá úchylnost+3. Když si tenhle tah ale vezme někdo jinej, tak jim to nedá úchylnost+3, dá jim to jen +1 k jejich aktuální úchylnosti do maxima úchylnost+3.

Nahlížení duší: Když někomu pomáháš nebo mu něco kazíš, hoď si +úchylnost namísto +Hx.

Nadpřirozená ochrana: Tví bohové ti dávaj 1-pancíř. Pokud nosíš pancíř, tak použij jeho hodnocení, nesčítej to.

A tady je sektářův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, tak oba získáte převahu 1. Oba můžete tuhle převahu utratit k tomu, abyste tomu druhýmu v něčem pomohli nebo mu překáželi nadálku, bez ohledu na překážky, který by vám v tom normálně bránily.

Psychicky! Hoď si +Hx jako normálně; tohle jim dává možnost pomoct nebo překážet, nezaručuje jim to úspěch.

Pokud má sektář sex s VP, tak to nemá žádnej mechanickej efekt.

Šéfíkovský tahy

Šéfík si vybere dvě z těhle:

Tomu řikáš žhavý?: Když děláš něco pod palbou, hoď si +šukatelnost namísto +klídeček.

Ďábel s vostřim: Když použiješ násilí s čepelí, hoď si +šukatelnost namísto +machrovina.

Prstíky v každym dortíku: Rozhlaš do světa, že něco sháníš – může to bejt člověk, může to bejt vlastně cokoliv, klidně věc – a hoď si +šukatelnost. Na 10+ se ti to v tvym podniku objeví, jako kouzlem. Na 7-9 – jako lidi se snažej a všichni tě chtěj potěšit a naklonit si tě a skoro je taky dobrý, že jo. Při selhání se to v tvym podniku objeví, ale zatížený problémama.

Tohle je blízká verze jednoho ze směnejch tahů, kterej šéfíkovi umožňuje použít pro směnu šukatelnost. Stejně jako u toho původního tahu, pokud věc, co šéfík chce, takhle neni k sehnání, tak je možný mu říct, že to takhle prostě nesežene, ani na 10+.

„Skoro je taky dobrý“ může znamenat, že se objeví něco blízkýho tomu, co šéfík chtěl, nebo že to co chtěl se octne blíž, než to bylo předtim. Možná teď šéfík zjistil, od koho se to dá získat, nebo teď někdo z jeho lidí nebo štamgastů zařizuje obchod.

Pro „zatížený problémama“ si vem, kdo tu věc teď má, a co by za ní asi tak moh chtít.

*Všichni jedí, i tenhle týpek: Když chceš vědět něco o někom důležitym (urči si sám), hoď si +šukatelnost. Při úspěchu můžeš MC položit otázky. Na 10+ se zeptej na 3, na 7-9 na 1:

 • Jak mu to šlape? Co dělá?
 • Koho zná, má v oblibě nebo mu důvěřuje?
 • Jak se k němu můžu dostat, fyzicky nebo citově?
 • Co nebo koho miluje nejvíc?
 • Kdy mám očekávat, že se s nim znovu potkám?

Při selhání se na 1 z nich zeptej i tak, ale dotyčnej se o tvym zájmu domákne.

Tenhle tah neučiní nikoho důležitym v absolutnim významu, jen to říká, jestli šéfík dotyčnýho za důležitýho považuje.

Pokud šéfík nějak použije tenhle tah na jinou HP, tak jeho otázky přirozeně zodpoví hráč, ne MC.

Dej mi jedinej důvod: Jmenuj někoho, u koho je představitelný, aby sněd, vypil nebo jinak pozřel něco, čeho ses dotknul. Pokud to je VP, hoď si +machrovina, pokud HP, hoď si +Hx. Na 10+ se tak i stane a dotyčnej někdy během dalších 24 hodin schytá 4-zranění (pr). Na 7-9 to budou 2-zranění (pr). Při selhání několik lidí dle volby MC, možná včetně tebou jmenovanýho, možná ne, schytá 3-zranění (pr).

„U koho je představitelný“ je kritická fráze tohodle tahu. Neřeš, jestli to skutečně udělali a nenech hráče, aby se hádali, že to ve skutečnosti neudělali.

Při selhání vyber náhodně, namátkově nebo zlomyslně. To je na tobě.

A tady je šéfíkův sexuální tah:

Když uspokojíš jinou postavu – sexem, jídlem nebo čímkoliv, to je jedno – tak se to počítá, jako bys s ní měl sex.

Protože VP nemaj žádný sexuální tahy, tak ani uspokojit nějakou VP nemá žádnej mechanickej efekt.

Fixerský tahy

Fixer si vybere 2 z těhle:

Věci mluvěj: Kdykoliv s něčim pracuješ nebo prozkoumáváš něco zajímavýho, hoď si +úchylnost. Při úspěchu můžeš MC položit otázky. Na 10+ se zeptej na 3. Na 7-9 na 1:

 • Kdo to předemnou naposled používal?
 • Kdo to vyrobil?
 • Poblíž jakejch silnejch emocí se to naposled vyskytovalo?
 • Jaký slova kolem toho byly naposledy pronesený?
 • Co s tim nebo tomu bylo naposledy udělaný?
 • Co s tim je špatně a jak to můžu spravit?

Se selháním zacházej, jako bys otevřel svůj mozek psychickýmu maelströmu světa a selhal si.

Stejně jako při čtení nabitý situace: (a) můžeš přizvat ostatní hráče, aby ti se zodpovídánim pomohli, pokud odpověď znaj líp, než ty. (b) Nebazíruj na tom, jestli hráč položil přesně jednu z těhle předpřipravenejch otázek. A (c) ať už si odpověď znal předem nebo si jí vymýšlíš za pochodu, musíš jí brát závazně.

Pocit v kostech: Na začátku sezení si hoď +úchylnost. Na 10+, převaha 1+1. Na 7-9, převaha 1. Kdykoliv během sezení můžete ty nebo MC utratit tvojí převahu, abys už byl na místě i s potřebným vybavenim a vědomostma, což můžete, ale ani nemusíte nijak vysvětlovat. Pokud je tvoje převaha 1+1, tak si v tu chvíli vezmi +1 na příště. Při selhání má MC pořád převahu 1 a může jí utratit, abys někde už byl, ale budeš tam nějak zaměstnanej, drženej nebo chycenej.

Samozřejmě nech fixera, ať tenhle tah provede na začátku prvního sezení, pokud ho má.

Pokud je fixer už na scéně, tak může tenhle tah použít, aby měl u sebe zrovna náhodou to správný nářadí, víceméně retrospektivně.

„Zaměstnanej, drženej nebo chycenej“ může znamenat i zranění, pokud sou okolnosti nebezpečný.

Tuhle převahu je dobrý utratit během sezení tak brzo, jak můžeš, dokud jí máš čerstvě v paměti.

Častějc mám pravdu: Když za tebou přijde postava pro radu, řekni jí upřímně, co si myslíš, že je nejlepší. Pokud to udělá, dostane +1 do všech hodů, které s tím souvisej a ty si proškrtneš kolečko zkušenosti.

Všimni si, že to je fixer, kdo si proškrtne zkušenost a druhá postava, kdo dostane +1.

„Za tebou přijde pro radu“ znamená skutečně 2 strannou konverzaci, neuspěchanou a s hloubkou, o něčem relativně významnym. Štěknout o radu uprostřed boje se nepočítá, stejně tak se nepočítá otázka jestli si dát dneska k večeři sardinky nebo pudink.

Realitu trhající ostří: Nějaká část vybavení tvý dílny, nebo poskládání jejích částí, je jedinečně naladěný na psychickej maelström světa (+věštění). Vyber si ho sám, nebo to nech na MC, aby to odhalil v průběhu hry.

Myslim, že s timhle nebudeš mít žádnej problém.

Věštění je okrajovej tah, kterej ti umožňuje dělat nějaký hlubší věci s psychickym maelströmem světa. Mrkni na kapitolu o okrajových tazích na straně 162.

Děsivá intenzivnost: Když děláš něco pod palbou, držíš stráž nebo kladeš past, hoď si +úchylnost místo +klídeček.

Hlubokej vhled: Vem si +1úchylnost (úchylnost+3)

Protože maj fixeři už beztak úchylnost+2, +1úchylnost jim dá úchylnost+3. Když si tenhle tah ale vezme někdo jinej, tak jim to nedá úchylnost+3, dá jim to jen +1 k jejich aktuální úchylnosti do maxima úchylnost+3.

A tady je fixerův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, tak ta s tebou automaticky mluví, jako by byla věc a tys hodil 10+, ať už tenhle tah máš, nebo ne. Její hráč a MC ti společně zodpoví tvý otázky.

Jinak tenhle tah na lidi nefunguje, jen na věci.

Tenhle tah se počítá i v případě, že má fixer sex s VP.

Požitkářský tahy

Požitkář si vybere 2 z těhle:

Dechberoucí: Vem si +1šukatelnost (šukatelnost+3).

Protože maj požitkáři už beztak šukatelnost+2, +1šukatelnost jim dá šukatelnost+3. Když si tenhle tah ale vezme někdo jinej, tak jim to nedá šukatelnost+3, dá jim to jen +1 k jejich aktuální šukatelnosti do maxima šukatelnosti +3.

Ztracení: Když zašeptáš něčí jméno do psychickýho maelströmu světa, hoď si +úchylnost. Při úspěchu k tobě přijdou. Můžou, ale nemusí mít konkrétní vysvětlení proč. Na 10+ si proti nim vem +1 na příště. Při selhání ti MC položí 3 otázky: zodpověz je pravdivě.

Ty 3 otázky musíš vzít fakt vážně. Tohle je drsnej matroš psychickýho maelströmu. Nic jinýho než apokalypsa tu neni dost dobrý.

Uměleckej a půvabnej: Když provozuješ svý zvolený umění – jakejkoliv akt umění nebo kultury – nebo když svůj výtvor předvádíš před publikem, hoď si +šukatelnost. Na 10+ utrať 3. Na 7-9 utrať 1. Utrať 1, označ jednu VP v publiku a zvol si jedno:

 • Tenhle člověk mě musí potkat.
 • Tenhle člověk musí mít moje služby.
 • Tenhle člověk mě miluje.
 • Tenhle člověk mi musí dát dárek.
 • Tenhle člověk obdivuje mýho patrona.

Při selhání nezískáš žádnej prospěch, ale ani neschytáš žádný zranění ani neztratíš žádnou příležitost. Prostě předvedeš velmi dobrý vystoupení.

Tenhle tah funguje jen na VP, přesně jak říká. Zodpovídáš za efekt, kterej to na ně má, tak se snaž. Dívej se na ně přes zaměřovač, nesnaž se je chránit nebo udržovat jejich důstojnost.

Tady je pár příkladů umění: zpěv nebo hraní hudby, tanec, tvorba šperků, tvorba funkčních a krásnejch nástrojů, zpracování kožešiny nebo kůže, trénink psů nebo ptáků – jakýkoliv řemeslo nebo umění, který se hodí pro prostředí a postavu.

Strhující požitkář: Když sundáš kus oblečení, svýho nebo někoho jinýho, nikdo, kdo tě vidí, nemůže dělat nic, než tě sledovat. Vynucuješ si jejich absolutní pozornost. Pokud chceš, můžeš z toho konkrétní lidi jmenovitě vyjmout.

Tenhle tah ovlivňuje i ostatní HP, ne jen VP.

Hypnotickej: Když jsi s někým nějakej čas o samotě, tak na tobě začne bejt fixovanej. Hoď si šukatelnost. Na 10+, převaha 3. Na 7-9, převaha 2. Dotyčnej může utratit svojí převahu, 1 za 1, aby:

 • Ti dal něco, co chceš.
 • Sloužil jako tvý oči a uši.
 • Bojoval, aby tě ochránil.
 • Udělal něco, co mu řekneš.

VP, nad kterejma držíš převahu, proti tobě nemůžou jednat. Proti HP můžeš namísto toho utratit svojí převahu ty, 1 za 1, aby:

 • Se rozptýlila myšlenkou na tebe. Jedná pod palbou.
 • Se inspirovala myšlenkou na tebe. Hned teď dostane +1.

Pokud selžeš, tak má převahu 2 nad tebou, za úplně stejnejch podmínek.

Nejsložitější tah v celý zatracený hře!

Všimni si, že záleží na tom, kdo utrácí převahu, ne na požitkáři. Požitkář nemůže říct „utratim 1 převahu, takže teď budeš bojovat, abys mě ochránil.“ Požitkář utrácí svojí převahu jen, pokud je jeho cílem HP, a jen za to, aby jí rozptýlil nebo inspiroval.

Dávej ale bacha na to, aby tvý VP nejednaly proti požitkáři, když jim sou hypnotizovaný. Když tohle zvořeš, tak ti hráči přestanou věřit, že hraješ fér hru, a ta se pak celá rozbije.

A tady je požitkářův sexuální tah:

Když máš sex s jinou postavou, zvol si jedno:

 • Dostaneš +1 na příště a ona taky.
 • Dostaneš +1 na příště; ona dostane -1.
 • Musí ti dát dárek v hodnotě aspoň 1-barter.
 • Můžeš je zhypnotizovat jako bys hodil 10+, i když sis tenhle tah nevybral.

Tenhle tah se používá, i když má požitkář sex s VP, ale očividně si VP nemůže vzít +1 ani -1 na potom.